Slide background

Transfer szerokopojmowanych technologii i produktów dla infrastruktury szynowej
z Europy Zachodniej do krajów Europy i Azji

Slide background

Współpraca platformy technologicznej TINES TTRail z ośrodkami naukowymi rynków wschodnich
umożliwia poznanie specyfiki potrzeb i wymagań konkretnego obszaru inwestycyjnego,
a także opracowanie i wdrożenie skutecznego rozwiązania.

Slide background

Transfer szerokopojmowanych technologii i produktów dla infrastruktury szynowej
z Europy Zachodniej do krajów Europy i Azji

Infrastruktura szynowa

Infrastruktura drogowa

Budownictwo przemysłowe

Budynki użyteczności publicznej
i obiekty sportowe

TRANSFER TECHNOLOGII

Spółka TINES Engineering jest firmą działającą w Europie i Azji, specjalizującą się w infrastrukturze kolejowej, metro oraz tramwajowej.